Kosten betekenis & definitie

Kosten is de naam voor de prijs die men moet betalen voor het gebruik van een product of dienst. In principe worden kosten uitgedrukt in geld, maar ook tijd of bijvoorbeeld energie kunnen kosten zijn.

Het woord ‘gebruik’ is in de definitie kosten heel belangrijk. In Nederland worden de woorden uitgaven en kosten vaak door elkaar gehaald. Soms is er namelijk een wezenlijk verschil. Een voorbeeld:

Een boer koopt 1 januari een machine voor 10.000 euro. Hij kan 10 jaar met deze machine werken, en hem dan nog voor 2.000 euro verkopen. De uitgave op 1 januari is 10.000 euro. De kosten voor deze machine zijn (10.000-2.000)/10 jaar = 800 euro per jaar, voor het gebruik van de machine. Daarnaast zijn uitgaven en kosten soms ook gelijk. Denk aan de energie die de machine verbruikt of de verzekering die moet worden betaald. Dit bedrag is zowel een uitgave als kosten. Voor de aanschaf van een dergelijke machine maakt een bedrijf vaak een kosten-batenanalyse. Hierbij worden de verwachte kosten en verwachte baten in kaart gebracht om zo tot het voordeligste besluit te komen.

In de Nederlandse taal zijn er ook enkele spreekwoorden en gezegdes waarin kosten naar voren komen.

De kost gaat voor de baat uit:
Dit betekent dat men eerst kosten moet maken om inkomsten te genereren.

Koste wat het kost:
Het mag net zoveel kosten als nodig is om iets voor elkaar te krijgen.

Dat zal hem de kraag kosten:
Dat wordt hem fataal.

Gepubliceerd op 14-03-2016