Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

Koran

betekenis & definitie

Koran betekent "voordracht" in het Arabisch en is het in het Arabisch gestelde heilige schrift van de moslims. Het bevat alle openbaringen aan Mohammed, verdeeld in 114 hoofdstukken ofwel soera's.

Voor een gedeelte zijn de soera's rijmend proza. Inhoudelijk is de koran zeer uiteenlopend: profetenverhalen, gebeden, vermaningen, rechtsregels en maatschappelijke voorschriften en de eigen levenservaringen van Mohammed. De inhoud van de koran is theoretisch hetzelfde als die van de openbaringsboeken van de christenen en de Joden, maar de islam huldigt het leerstuk dat zij hun schriften vervalst hebben. Ook leert de islam dat de koran de laatste openbaring is en daarom staat die bij hen in hoge verering. Eigenlijk behoort de koran alleen door gebruikmaking van het handschrift vermenigvuldigd te worden. Desondanks is die in het oosten herhaaldelijk gedrukt, meestal in lithografie. In Europa is de koran uitgegeven door Flügel in 1834, de nieuwe druk was in 1906. De koran is in de meeste Europese talen wel vertaald.