Synoniemen van Kosten

2020-02-28

Kosten

Kosten is de naam voor de prijs die men moet betalen voor het gebruik van een product of dienst. In principe worden kosten uitgedrukt in geld, maar ook tijd of bijvoorbeeld energie kunnen kosten zijn. Het woord ‘gebruik’ is in de definitie kosten heel belangrijk. In Nederland worden de woorden uitgaven en kosten vaak door elkaar gehaald. Soms is er namelijk een wezenlijk verschil. Een voorbeeld: Een boer koopt 1 januari een machine voor 10.000 euro. Hij kan 10 jaar met deze machine werken...

2020-02-28

Kosten

Aan perioden, producten enzovoort toegerekende (toekomstige) gelduitgaven in verband met doelmatig opgeofferde productiemiddelen.

2020-02-28

Kosten

De doelmatig op te offeren waarden (= aangewende eenheden produktiemiddelen) voor het leveren van een bepaalde prestatie. Kosten hebben dus een normatieve inhoud. In het kader van de afwijkingenanalyse worden ze vergeleken met de werkelijke kosten.

2020-02-28

kosten

kosten - Werkwoord 1. absoluut voor een bepaalde prijs te koop zijn Dat heeft hem meer gekost dan hij verwacht had. 2. absoluut vergen Dat werk kost veel tijd, moeite en geduld. kosten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord kost Synoniemen vereisen Verwante begrippen onkosten

2020-02-28

Kosten

Kosten van een onderneming bedragen de totale kosten (TK). Deze bestaan uit de totale constante kosten (TCK) en de totale variabele kosten (TVK). Een ander onderscheid is in de gemiddelde totale kosten (GTK), dat zijn de kosten per product. Deze kun je ook weer onderverdelen in een constant en variabel deel (GCK en GVK). Daarnaast moet je weten wat het begrip marginale kosten (MK) inhoudt, dit zijn de extra kosten als een bedrijf de productie met één uitbreidt. • Totale Kosten = Totale Varia...

2020-02-28

Kosten

Patroniem op basis van de voornaam Kost of Kostijn (< Constantinus), of eventueel uit Korst, verkorting van Korstiaan (< Christianus).

2020-02-28

kosten

kosten - regelmatig werkwoord uitspraak: kos-ten 1. hoeveel geld je ervoor moet betalen ♢ hoeveel kost dit horloge? 1. dat gaat hem geld kosten [daar zal hij veel geld aan kwijt zijn] 2. wat gevraagd wordt omdat het nodig is ♢ opstaan kost veel moeite Regelmati...

2020-02-28

kosten

Verkorting van ‘punten kosten’. Met name gezegd van een resultaat in een viertallenwedstrijd dat verlies oplevert.

2020-02-28

Kosten

KOSTEN, (kostte, heeft gekost), voor zekeren prijs verkocht worden, op zekere som te staan komen het boek kostte een gulden; — dat zal u geld kosten, dat zal u duur te staan komen; — (fig.) vorderen, eischen dit werk kost heel wat tijd; die oorlog heeft heel wat menschenlevens gekost; dat kost moeite; — het besluit heeft haar tranen genoeg gekost, zij heeft er heel wat tranen om geschreid; het koste, wat het wil, al kost het nog zoo veel (ook fig.); — dat zal hem het leven kosten, hij za...

2020-02-28

Kosten

Zie Kost

2020-02-28

Kosten

Kosten, - zie GERECHTSKOSTEN en PROCESKOSTEN.

2020-02-28

Kosten

Kosten - (Eerste) zie Loco.

2020-02-28

Kosten

zie Gelden.

2020-02-28

kosten

kosten - Een betaald, gegeven of opgelegd bedrag, of het bedrag dat men nog moet betalen of geven voor het kopen of nemen van iets in ruilhandel of als betaling van diensten.

2020-02-28

Kosten

A) Economisch Het economisch begrip kosten omvat alle nuttigheden, welke worden geofferd voor de verkrijging van een zeker goed. Sommige schrijvers gaan in de definitie van dit begrip nog verder en strekken het uit tot alle „onlustgevoelens”, optredende bij het econ. handelen (Liefmann, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre I, 312). In de meeste gevallen wordt het begrip echter gebruikt als synoniem met productiekosten. De zgn. objectieve prijstheorieën beschouwden deze productie...

2020-02-28

Kosten

zie: Productiekosten.