Wat is de betekenis van Kosten?

2021
2022-12-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kosten

Kosten is de naam voor de prijs die men moet betalen voor het gebruik van een product of dienst. In principe worden kosten uitgedrukt in geld, maar ook tijd of bijvoorbeeld energie kunnen kosten zijn. Het woord ‘gebruik’ is in de definitie kosten heel belangrijk. In Nederland worden de woorden uitgaven en kosten vaak door elkaar gehaald. Soms is er...

Lees verder
2020
2022-12-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Kosten

Zie Kost

2019
2022-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kosten

kosten - Werkwoord 1. absoluut voor een bepaalde prijs te koop zijn Dat heeft hem meer gekost dan hij verwacht had. 2. absoluut vergen Dat werk kost veel tijd, moeite en geduld. kosten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het z...

Lees verder
2018
2022-12-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kosten

kosten - regelmatig werkwoord uitspraak: kos-ten 1. hoeveel geld je ervoor moet betalen ♢ hoeveel kost dit horloge? 1. dat gaat hem geld kosten [daar zal hij veel geld aan kwijt zijn] ...

Lees verder
2017
2022-12-07
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Kosten

Patroniem op basis van de voornaam Kost of Kostijn (< Constantinus), of eventueel uit Korst, verkorting van Korstiaan (< Christianus).

2017
2022-12-07
Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Kosten

Kosten van een onderneming bedragen de totale kosten (TK). Deze bestaan uit de totale constante kosten (TCK) en de totale variabele kosten (TVK). Een ander onderscheid is in de gemiddelde totale kosten (GTK), dat zijn de kosten per product. Deze kun je ook weer onderverdelen in een constant en variabel deel (GCK en GVK). Daarnaast moet je weten wat...

Lees verder
2005
2022-12-07
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Kosten

Aan perioden, producten enzovoort toegerekende (toekomstige) gelduitgaven in verband met doelmatig opgeofferde productiemiddelen.

2003
2022-12-07
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Kosten

De prijszetting of tarifering van energie gebeurt in eerste instantie op basis van een analyse van de kosten. Deze kosten kunnen op verschillende manieren worden opgesplitst. Zo zal men, al naar gelang het geval, spreken van:a) kostensoorten: bijvoorbeeld personeelskosten, materiaalkosten, brandstofkosten, afschrijvingen, verzekeringskosten, financ...

Lees verder
1998
2022-12-07
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

kosten

Verkorting van ‘punten kosten’. Met name gezegd van een resultaat in een viertallenwedstrijd dat verlies oplevert.

1991
2022-12-07
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Kosten

De doelmatig op te offeren waarden (= aangewende eenheden produktiemiddelen) voor het leveren van een bepaalde prestatie. Kosten hebben dus een normatieve inhoud. In het kader van de afwijkingenanalyse worden ze vergeleken met de werkelijke kosten.

1990
2022-12-07
Logistiek

Logistieke begrippenlijst

Kosten

kosten zijn onvermijdbare, voorzienbare en kwantitatief meetbare offers.

1990
2022-12-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kosten

kosten - Een betaald, gegeven of opgelegd bedrag, of het bedrag dat men nog moet betalen of geven voor het kopen of nemen van iets in ruilhandel of als betaling van diensten.

1952
2022-12-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kosten

1. v., kostje, jilde, dwaen; veel —, jild frette, yn ’e bûse komme, deryn rinne, oanknikke, oanmeppe; te veel —, der net lâns kinne; het kost niet zo veel, it smyt it gat sa heech net; het koste wat het koste, al sil de ûnderste stien ek boppe. 2. s.pl., kosten; de &md...

Lees verder
1951
2022-12-07
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Kosten

1. onkosten, kosten; auf seine Kosten, kommen, zijn kosten er uit halen; zijn moeite beloond zien. 2. kosten: proeven; kosten; er hat sich das Fest etwas kosten lassen, hij heeft voor het feest wat overgehad; von der Torte kosten, van de taart proeven.

Lees verder
1950
2022-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kosten

(kostte, heeft gekost), 1. de prijs bezitten van, voor het genoemde bedrag verkrijgbaar zijn, degeen die het kopen wil op de genoemde som te staan komen: wat, hoeveel kost het? ; het boek kostte een gulden; dat kost geld, nl. veel geld ; ... oft geen geld kost, zonder om de kosten te denken ; — dat zal u...

Lees verder
1940
2022-12-07
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Kosten

zie: Productiekosten.

1937
2022-12-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kosten

I. kostte, heeft gekost; 1. voor zekere prijs verkocht worden: dat kost mij een tientje; 2. te staan komen op: dat kost u uw eer, gezondheid enz.; kostende prijs of kostprijs van fabrikaten en (buitenlandse) goederen, het inkoopbedrag der grondstoffen of goederen, vermeerderd met de verdere kosten van bewerking of aankoop. II. zie kost (bet. 3).

Lees verder
1933
2022-12-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kosten

A) Economisch Het economisch begrip kosten omvat alle nuttigheden, welke worden geofferd voor de verkrijging van een zeker goed. Sommige schrijvers gaan in de definitie van dit begrip nog verder en strekken het uit tot alle „onlustgevoelens”, optredende bij het econ. handelen (Liefmann, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre I, 312). In d...

Lees verder
1930
2022-12-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

kosten

('kostən) I. mv. van kost (I). Syn. onkosten. II. (kostte, heeft gekost) 1. voor zekere prijs verkocht worden : dat boek kost 2 gulden; dat kost duur, veel; het koste wat het wil, ook Fig. →: bedstro, geld, jood, koken. Syn. gelden. 2. eisen, vorderen : dat kost veel moeite, tijd; dat kost u uw gezondheid, uw eer. →: ijs, kop.

Lees verder
1916
2022-12-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kosten

Kosten, - zie GERECHTSKOSTEN en PROCESKOSTEN.