KLM betekenis & definitie

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) is de nationale luchtvaartmaatschappij van Nederland. De KLM opereert wereldwijd en is een van de grootste werkgevers van Nederland. De KLM is in 1919 opgericht en kent in haar geschiedenis diverse markante gebeurtenissen.

De oprichting van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, oftewel KLM, kwam in 1919 tot stand doordat meerdere zakenlieden een gezamenlijk startkapitaal hadden vergaard. De toenmalige koningin Wilhelmina verleende de nieuwe onderneming het predicaat Koninklijk, wat alleen wordt toegekend aan grote bedrijven of organisaties.

In mei 1920 werd de eerste vlucht van KLM, tussen Londen en Amsterdam, uitgevoerd. In de beginjaren breidde KLM snel uit met nieuwe vliegtuigen, waardoor het medio jaren ‘20 van de twintigste eeuw diverse Europese bestemming had. In 1924 vloog de KLM naar Jakarta, wat toentertijd nog bekend stond als Batavia. Dit was de langste lijnvlucht voor de Tweede Wereldoorlog. In deze periode die volgde groeide de KLM uit tot een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Deze groei zorgde ervoor dat KLM na de Tweede Wereldoorlog snel haar diensten kon hervatten. In 1946 vloog KLM als eerste Europese luchtvaartmaatschappij naar de Verenigde Staten, te weten naar New York. In de jaren die volgde verstevigde KLM haar positie als een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Deze positie werd onder andere versterkt door de introductie van de Boeing 747 in de jaren ‘70 van de vorige eeuw.

Na 2000 begon de economie steeds meer te krimpen en begon er steeds minder vraag te komen naar luchtvervoer als gevolg van de terroristische aanslagen op 11 september. Als gevolg hiervan is KLM in 2004 genoodzaakt te fuseren met Air France tot Air France-KLM, de naam tot sindsdien wordt gebruikt. Het predicaat koninklijk is nog steeds van kracht.