Klimaatvluchteling betekenis & definitie

Een klimaatvluchteling is een persoon die zijn of haar leefomgeving is ontvlucht door de gevolgen van klimaatverandering.

Sinds de industrialisatie in de 19e eeuw heeft de mens enorme hoeveelheden CO2 de lucht uitgestoten. Deze uitstoot draagt volgens velen bij aan de opwarming van de aarde, wat klimaatverandering veroorzaakt. Door klimaatverandering krijgen steeds meer gebieden te maken met extreme weersomstandigheden, zoals droogte, hevige stormen en overstromingen. Hierdoor worden bepaalde gebieden onbewoonbaar, wat ertoe leidt dat mensen die hier woonden naar andere gebieden trekken. Deze personen worden klimaatvluchtelingen genoemd.

In de praktijk is het erg lastig om te stellen dat iemand een klimaatvluchteling is. Klimaatverandering en de opkomst van de klimaatvluchtring gaan namelijk vaak gepaard andere problematiek, zoals chaos en burgeroorlogen. In 2016 is het klimaat als reden om te vluchten nog niet opgenomen in het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat in 1951 is opgesteld, waardoor het voor de internationale gemeenschap vaak lastig is om vast te stellen wanneer iemand daadwerkelijk een klimaatvluchteling is.

Gepubliceerd op 06-12-2016