Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 08-11-2016

Inventaris

betekenis & definitie

Een inventaris is de omschrijving van een inboedel of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure.

Een bedrijf maakt een inventaris. Dit is een opsomming van investeringen die zijn gemaakt, de vorderingen binnen het bedrijf, de beschikbare voorraden en de geldmiddelen en schulden binnen het bedrijf. Alle balanselementen in de boekhouding worden voorzien van echte economische waarde.

De investeringen binnen een bedrijf zijn bijvoorbeeld gekochte machines en materieel. Voorraden kunnen bestaan uit grondstoffen, goederen tijdens het productieproces en hulpstoffen. De geldmiddelen zijn de saldo’s van bankrekeningen en kasgelden en worden geregistreerd op de balans. De vorderingen zijn openstaande betalingen van klanten of van het bedrijf. De schulden zijn nog niet betaalde facturen aan leveranciers of banken.

< >