Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 04-04-2010

Integriteit

betekenis & definitie

Integriteit is een persoonlijke- of karaktereigenschap van iemand. Diegene is onkreukbaar of in ongeschonden toestand, of houdt vast aan zijn of haar normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan.

De waarden en begrippen eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en oprechtheid worden doorgaans aan een integer persoon gekoppeld. Diegene is dan integer in zijn of haar functie of in contacten met anderen. Integriteit wordt dan ook gezien als een positieve eigenschap. Iemand die integer handelt is tevens onomkoopbaar. De invulling van het begrip is niet statisch.

Wat als integer wordt beschouwd is afhankelijk van de heersende sociale en ethische normen op dat moment of van iemands levensovertuiging: "hij leeft integer naar de christelijke waarden". De onschendbaarheid van het grondgebied van een staat wordt ook integriteit genoemd.