EBIT betekenis & definitie

EBIT is de afkorting voor het Engelse "earnings before interest and tax", ofwel het bedrijfsresultaat voordat de rente en belastingen ervan zijn afgetrokken. In Nederland worden hiervoor de termen bedrijfsresultaat of operationele winst gebruikt.

Met behulp van EBIT kunnen bedrijven uit eenzelfde sector goed met elkaar worden vergeleken. De kapitaalstructuur van bedrijven, de daarmee gepaard gaande rentepercentages en de belastingtarieven kunnen per bedrijf enorm verschillen, waardoor het lastig is om een goede vergelijking te maken. Dit is gemakkelijker met EBIT, waarmee deze zaken eruit worden gefilterd en het bedrijfsresultaat of de operationele winst overblijft.
Aanverwante termen, die overigens een geheel andere betekenis hebben, zijn EBITA en EBITDA.

Gepubliceerd op 30-01-2012