Current ratio betekenis & definitie

De current ratio is een maatstaf om de liquiditeit van een onderneming te beoordelen. Bij de current ratio wordt er een vergelijking getrokken tussen de omvang van de vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva.

Door de vlottende activa dus te delen door het kort vreemd vermogen ontstaat de current ratio. De algemene formule voor de current ratio staat hieronder gegeven.

$$Current\;ratio = \frac {vlottende \; activa}{kort \;vreemd \;vermogen}$$

Bij het invoeren van getallen in bovenstaande formule komt er een kengetal (de current ratio) naar voren. Voor een rendabel bedrijf wordt een kengetal tussen de 1 en 1,5 geadviseerd. Als het kengetal namelijk boven de 1 is kan het bedrijf haar korte termijn verplichtingen betalen door de vlottende activa (bijvoorbeeld voorraden en debiteuren) om te zetten in geld. Als het kengetal echter lager is dan 1 heeft het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid meer uitgaven dan beschikbare liquide middelen. Een te hoge current ratio (boven de 1,5) kan echter ook nadelen hebben, het bedrijf heeft dan namelijk teveel liquiditeit. Als er structureel teveel liquiditeit is kan het geld beter geïnvesteerd worden of belegd om zo meer rendement te halen.