Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 12-04-2015

Curriculum

betekenis & definitie

Een curriculum is een leer- en onderwijsplan. Het beschrijft de inhoud en doelen van een opleiding of schoolloopbaan en vormt zo een fundering voor de te onderwijzen vakken of competenties.

In de geschiedenis heeft het curriculum vaak op de maatschappelijke agenda gestaan. Het gaat dan met name over het al dan niet toevoegen van controversiële onderwerpen aan het curriculum van het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Zo was er in de jaren zestig een maatschappelijk debat gaande over het wel of niet toevoegen van seksuele voorlichting aan het curriculum. De discussies gaan er vaak over of de verantwoording voor informatieverschaffing over bepaalde onderwerpen bij de ouders ligt, of bij de school. Hoewel het woord 'curriculum' tegenwoordig wordt gebruikt om een leer- en onderwijsplan aan te duiden, kan het Latijnse woord letterlijk worden vertaald als 'voortgang' of 'loop'.

Oorspronkelijk beschrijft het woord dus het verloop van een willekeurig proces. Dit is duidelijk te illustreren aan de hand van het voorbeeld 'curriculum vitae', dat levensloop betekent.