Activa betekenis & definitie

Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa.

Vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Dit kunnen gebouwen of auto's zijn, maar ook beleggingen op de langere termijn of de inventaris van het bedrijf of de onderneming. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Deze bezittingen worden binnen een jaar gebruikt, zoals de voorraden van het bedrijf of beleggingen op de korte termijn. Onder de vlottende activa vallen ook de liquide middelen, oftewel het geld, waarover een onderneming direct kan beschikken, zoals de bankrekening of contant geld. Activa worden gebruikt op een balans van een onderneming, aan de andere kant van die balans worden de passiva geplaatst.

Gepubliceerd op 10-04-2015