Curatief betekenis & definitie

Curatief betekent genezend en kan verwijzen naar alle activiteiten die als het ware een genezende werking hebben. Als iemand curatief wordt behandeld, dan wordt diegene genezend behandeld. Handelingen die een ziekte genezen, zijn curatief. Curatief kan daarnaast verwijzen naar andere genees- of reparatiewijzen, zoals curatief onderhoud van houtwerk.

Curatieve zorg richt zich op genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen. Revalidatiecentra, tandartsenparamedici, ziekenhuizen, huisartsen, verpleegkundigen en ambulancediensten kunnen curatieve zorg leveren. Curatieve zorg is altijd gericht op volledige genezing. Het wordt daarom ook wel eens genoemd als tegenhanger van palliatieve zorg, dit is zorg die gericht is op verlichting of verzachting van de kwalen of pijnen.

Een andere manier waarop de term curatief wordt gebruikt heeft betrekking op curatief onderhoud. Dit is de onderhoudsactiviteit waarbij het onderhoud zorgt voor verbetering ten opzichte van de toekomstige onderhoudstoestand of de levensduur van een bouwkundig of installatietechnisch element. Bij curatief onderhoud is het doel om alle eventuele andere vormen van onderhoud zo lang mogelijk uit te stellen. Curatief onderhoud behelst namelijk een betere vorm van onderhoud, dan regulier onderhoud. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van houten beplating door kunststof beplating. Hierdoor is er geen schilderwerk meer nodig en is er ook geen kans meer op houtrot. Daarnaast wordt het vervangen van oude onderdelen door nieuwe onderdelen in een technische installatie gezien als curatief onderhoud.

Gepubliceerd op 06-05-2016