Consensus betekenis & definitie

Van consensus is sprake als de leden van een bepaalde groep of gemeenschap gezamenlijk een overeenstemming hebben bereikt. Consensus betekent dus net zoveel als overeenstemming, gelijke visie, alom heersende mening.

Bij consensus wordt er onderhandeld over bepaalde voorstellen totdat elk persoon zich kan vinden in de manier van aanpak van deze voorstellen. Over de voorstellen wordt niet gestemd: juist als niemand vindt dat er gestemd moet worden, worden de voorstellen aanvaard.
In sommige democratieën, zoals Nederland en België, is sprake van een consensusdemocratie. Hierbij moeten de verschillende politieke partijen veelvuldig samenwerken om het gewenste resultaat te behalen. Doordat er vaak veelvuldig samengewerkt moet worden, is deze manier van politieke besluitvorming nogal traag. Daarnaast worden er soms geen harde maatregelen genomen, hoewel dat wel nodig zou zijn.