Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-01-2011

2011-01-03

Visie

betekenis & definitie

Een visie is een kijk of mening van iemand op iets. Dit kan gaan over de visie op het leven, de ethiek of een lange termijn perspectief voor het bedrijfsleven.

Vanaf het vroegste levensbegin leren mensen ergens een visie op te ontwikkelen. Soms krijgt iemand van zijn of haar ouders een visie mee; dit kan gaan over een bepaald geloof of een levensfilosofie, zoals bijvoorbeeld het christendom. Maar ook als het om kleinere zaken gaat kan iemand daarover een visie hebben: "Mijn ideale visie op de vakantie is een reis naar Frankrijk." Binnen bedrijven wordt er ook nagedacht over een visie. Dit zijn vaak de uitgangspunten van waaruit een bedrijf opereert. Een visie van een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn: "De visie op de toekomst is dat we over een aantal jaren een toonaangevend internationaal bedrijf willen zijn."