Wat is de betekenis van Consensus?

2022
2023-01-29
Krijn Soeteman

Wetenschapsjournalist

Consensus

Kernbegrip bij decentrale computersystemen omdat hier gezocht moet worden naar overeenstemming over de data of de staat (state) van wat in de blockchain of een ander gedistribueerd systeem staat zonder dat hier mensen aan te pas komen. Consensus binnen een groep wordt bereikt door te besluiten dat de grootste groep gelijk heeft, zoals bij het kieze...

Lees verder
2021
2023-01-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Consensus

Van consensus is sprake als de leden van een bepaalde groep of gemeenschap gezamenlijk een overeenstemming hebben bereikt. Consensus betekent dus net zoveel als overeenstemming, gelijke visie, alom heersende mening. Bij consensus wordt er onderhandeld over bepaalde voorstellen totdat elk persoon zich kan vinden in de manier van aanpak van deze voor...

Lees verder
2021
2023-01-29
Blockchain

Blockchain woordenboek

Consensus

Consensus is het groots opgezet cryptocongres dat sinds 2015 jaarlijks in New York (USA) plaatsvindt en door CoinDesk georganiseerd wordt.

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

consensus

consensus - Zelfstandignaamwoord 1. overeenstemming binnen een gemeenschap, een groepering     ♢ Helaas is er in de wereld geen consensus over hoe men burgeroorlogen kan doen eindigen. 2. de methode om binnen een groepering een gezamelijke overeenstemming te bereiken

Lees verder
2018
2023-01-29
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Consensus

Besluitvorming bij consensus betekent dat alle deelnemers zich kunnen vinden in het besluit. Er hoeft geen stemming plaats te vinden. Verschil met unanimiteit: daar wordt wel gestemd, maar deelnemers kunnen zich onthouden van stemming wanneer zij zich niet kunnen vinden in het besluit en het besluit ook niet willen blokkeren door een veto. Onthoudi...

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

consensus

consensus - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-sen-sus 1. het met elkaar eens zijn ♢ we hebben in die vergadering geen consensus bereikt Zelfstandig naamwoord: con-sen-sus de consensus Synoniemen ove...

Lees verder
2017
2023-01-29
Politici

Jargon & Slang van Politici

Consensus

Consensus - overeenstemming. Betekent echter niet: algemene overeenstemming. De premier die een consensus zoekt, verwacht niet dat iedereen het met hem eens is en voor hem zal stemmen. Consensus komt van Lat. consentire van hetzelfde gevoel zijn. ​

Lees verder
2017
2023-01-29
Sociale psychologie

Sociale psychologie

consensus

De optie die door anderen het meest wordt gekozen, is het aantrekkelijkst.

2007
2023-01-29
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning

consensus

overeenstemming.

1994
2023-01-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Consensus

[Lat., van con-sentire = van hetzelfde gevoelen zijn] overeenstemming, algemeen gevoelen; consensus omnium, overeenstemming van allen; ook: toestemming.

1994
2023-01-29
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Consensus

Consensus is overeenstemming tussen de leden van een sociale eenheid over waarden waaraan zij zich (gevoelsmatig) gebonden achten en waardoor zij gevoelens van saamhorigheid ervaren.

1993
2023-01-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Consensus

overeenstemming

1991
2023-01-29
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Consensus

Onder meer afkomstig uit de theologie (het gemeenschappelijk gevoelen) en uit het Romeinse recht (wilsovereenstemming, toestemming tot de handeling van een ander). Verwant begrip: gedogen.

1985
2023-01-29
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Consensus

m., . overeenstemming. (e) Tegenwoordig wordt in het volkenrecht onder consensus een bepaalde procedure van besluitvorming, en ook wel het resultaat van die procedure, verstaan. Volgens deze procedure vinden geen formele stemmingen plaats. In plaats daarvan wordt in voorkomende gevallen eenzijdig door de voorzitter van de vergadering formeel gecons...

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Consensus

[Lat.], m., 1. overeenstemming; 2. term in het protestantse kerkelijke leven voor de overeenstemming die tussen verschillende geloofsrichtingen wordt bereikt (e). In 1549 kwamen zwinglianen en calvinisten tot een consensus op het punt van de avondmaalsleer: de Consensus Tigurinus. In 1957 sloten de Ned. Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse K...

Lees verder
1972
2023-01-29
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Consensus

m., 1. overeenstemming. © Tegenwoordig wordt in het volkenrecht onder consensus een bepaalde procedure van besluitvorming, en ook wel het resultaat van die procedure, verstaan. Volgens deze procedure vinden geen formele stemmingen plaats. In plaats daarvan wordt in voorkomende gevallen eenzijdig door de voorzitter van de vergadering formeel ge...

Lees verder
1955
2023-01-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Consensus

overeenstemming; omnium consensu: naar aller gevoel.

1951
2023-01-29
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Consensus

overeenstemming.

1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Consensus

(Lat.), instemming; — consensus facit legem, instemming schept recht, maakt iets wettig ; — consensus omnium of gentium, overeenstemming van allen, algemeen gevoelen.

1949
2023-01-29
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

consensŭs

ūs, m. overeenstemming, eenstemmigheid, eenparig oordeel, - besluit, consensu omnium, eenstemmig, Caes., Liv., attentatae defectionis, deelneming aan enz., Liv.; vand. consensu adverbiaal = eenstemmig, naar aller wens, Liv. | overdr., (van zaken) overeenstemming.