Wat is de betekenis van Consensus?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

consensus

"consensus" verwijst naar de algemene overeenstemming of een gedeelde mening tussen een groep mensen. Het impliceert dat de leden van de groep het met elkaar eens zijn of een gezamenlijke beslissing hebben genomen. Consensus is een belangrijk concept in de politiek, wetenschap, het bedrijfsleven en sociale kwesties. Het streven naar conse...

2024-07-22
Krijn Soeteman

Krijn Soeteman (2022)

Consensus

Kernbegrip bij decentrale computersystemen omdat hier gezocht moet worden naar overeenstemming over de data of de staat (state) van wat in de blockchain of een ander gedistribueerd systeem staat zonder dat hier mensen aan te pas komen. Consensus binnen een groep wordt bereikt door te besluiten dat de grootste groep gelijk heeft, zoals bij het kieze...

2024-07-22
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Consensus

Van consensus is sprake als de leden van een bepaalde groep of gemeenschap gezamenlijk een overeenstemming hebben bereikt. Consensus betekent dus net zoveel als overeenstemming, gelijke visie, alom heersende mening. Bij consensus wordt er onderhandeld over bepaalde voorstellen totdat elk persoon zich kan vinden in de manier van aanpak van deze voor...

2024-07-22
Blockchain woordenboek

Redactie Ensie (2021)

Consensus

Consensus is het groots opgezet cryptocongres dat sinds 2015 jaarlijks in New York (USA) plaatsvindt en door CoinDesk georganiseerd wordt.

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

consensus

consensus - Zelfstandignaamwoord 1. overeenstemming binnen een gemeenschap, een groepering     ♢ Helaas is er in de wereld geen consensus over hoe men burgeroorlogen kan doen eindigen. 2. de methode om binnen een groepering een gezamelijke overeenstemming te bereiken

2024-07-22
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Consensus

Besluitvorming bij consensus betekent dat alle deelnemers zich kunnen vinden in het besluit. Er hoeft geen stemming plaats te vinden. Verschil met unanimiteit: daar wordt wel gestemd, maar deelnemers kunnen zich onthouden van stemming wanneer zij zich niet kunnen vinden in het besluit en het besluit ook niet willen blokkeren door een veto. Onthoudi...

2024-07-22
Begrippenlijst Sociale Psychologie

Rood Vonk (2017)

consensus

De optie die door anderen het meest wordt gekozen, is het aantrekkelijkst.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Jargon & Slang van Politici

Marc De Coster (2017)

Consensus

Consensus - overeenstemming. Betekent echter niet: algemene overeenstemming. De premier die een consensus zoekt, verwacht niet dat iedereen het met hem eens is en voor hem zal stemmen. Consensus komt van Lat. consentire van hetzelfde gevoel zijn. ​