Brandweer betekenis & definitie

Een brandweerman of -vrouw is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van onder andere brand, rampen en wateroverlast.

De brandweer is voornamelijk bekend van het bestrijden van branden, maar ook is voor de brandweer de taak weggelegd om voorlichting over brandveiligheid te geven en preventieve maatregelen te nemen ten aanzien van het voorkomen van brand. Daarnaast staat de brandweer klaar bij andere calamiteiten. Als er een ramp is of als er kleinschalige of grotere wateroverlast is komt de brandweer in actie. Een brandweer kan zowel in dienst zijn en een salaris krijgen of een vrijwilliger zijn. Belangrijk is dat een brandweer in uitzonderlijke en gevaarlijke situaties krachtdadig op moet kunnen treden. Daarvoor is het belangrijk dat een brandweer zowel lichamelijk als geestelijk in goede conditie is.