Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

B-faculteit

betekenis & definitie

De B-faculteit is een overkoepelende naam die wordt gebruikt op universiteiten en verwijst naar alle bèta- of exacte wetenschappen. Alle faculteiten van de exacte wetenschappen samen, vormen de B-faculteit.

Onder de B-faculteit vallen alle exacte wetenschappen, in andere woorden de bètawetenschappen. Deze wetenschappen zijn gebaseerd op natuurwetten en vaak formele logica, zoals natuurkunde, wiskunde, scheikunde en informatica. In deze wetenschappen staat het bewijzen van stellingen centraal, op basis waarvan men natuurwetten formuleert die van kracht zijn in de gehele natuur. De term B-faculteit is niet altijd eenduidig te interpreteren, er zijn studies die zouden worden uitgesloten wanneer men een strikte definitie van B-faculteit hanteert. Bij veel onderdelen van de biologie gaat het bijvoorbeeld niet om het formuleren en toetsen van natuurlijke wetmatigheden, deze worden echter vaak wel geschaard onder de bètawetenschappen.

Naast de B-faculteit, spreekt men ook vaak van de A-faculteit. Waar men op de B-faculteit alle exacte wetenschappen vindt, vindt men op de A-faculteit alle geesteswetenschappen. Op veel universiteiten maakt men daarnaast nog een onderscheid tussen de gammawetenschappen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sociale wetenschappen, die vaak ook gebaseerd zijn op het vinden van wetmatigheden, maar dan voor menselijk gedrag.