Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

Bacheloropleiding

betekenis & definitie

Een bacheloropleiding is een opleiding die men volgt aan een universiteit of hogeschool. Een bacheloropleiding heeft respectievelijk het doel om de student een fundamentele basis te geven voor het uitoefenen van wetenschap of het voorzien van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van een specifiek beroep.

Op veel universiteiten en sommige hogescholen in de wereld wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde bachelor- en masteropleidingen. Wanneer men begint met een studie aan een universiteit of hogeschool, begint men in vrijwel alle gevallen met een bacheloropleiding. Deze is bedoeld om de student te voorzien met de essentiële kennis die nodig is voor het beoefenen van de werkzaamheden die behoren bij het vakgebied. Bij een universitaire bachelor leert men bijvoorbeeld om op een juiste manier hypothesen en veronderstellingen te formuleren en deze te toetsen aan de hand van de door de wetenschap erkende adequate methoden en analyses. Bij een bacheloropleiding op een hogeschool leert men de alle aspecten die belangrijk zijn bij het uitoefenen van een bepaald beroep. Een bacheloropleiding heeft dus als voornaamste doel om een basis te vormen voor een eventueel vervolg van een opleiding of voor het uitoefenen van een beroep.

Een bacheloropleiding dient vaak, net als een masteropleiding, te worden afgesloten met een zogenaamde proef, oftewel een scriptie. Hierin laat de student zien zelfstandig een probleemstelling te kunnen formuleren en deze te onderwerpen aan analyses om vervolgens een conclusie te trekken. Wanneer men een bacheloropleiding afsluit op universitair niveau, noemt men dit een academische bachelor. Een bachelor titel binnen het hoger beroepsonderwijs wordt aangeduid als een professionele bachelor.