Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

A-faculteit

betekenis & definitie

De A-faculteit is een overkoepelende naam die wordt gebruikt op universiteiten en verwijst doorgaans naar de geesteswetenschappen, de zogenaamde alfa wetenschappen. De faculteiten die samen de geesteswetenschappen vormen, wordt dan ook wel de A-faculteit genoemd.

Onder de A-faculteit vallen alle geesteswetenschappen, deze worden tezamen de alfawetenschappen genoemd. Hieronder vallen onder andere alle talen, geschiedenis, filosofie, religiewetenschappen en cultuur- en muziekwetenschappen. In deze wetenschappen staat niet het bewijzen van stellingen centraal, men houdt zich in brede zin bezig met de geestesproducten van de mens.

Naast de alfawetenschappen wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde gamma- en bètawetenschappen. Ook deze overkoepelende termen kan men gebruiken om de faculteiten aan te duiden. Alle bètawetenschappen vallen bijvoorbeeld onder de B-faculteit, maar hierbinnen kan men nog andere faculteiten aanwijzen.