Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Materieelactiviteit

betekenis & definitie

Een materieelactiviteit is een al dan niet trein-gebonden activiteit die door een diensteenheid met een bepaald materieeltype op een bepaald traject (van- en naar-dienstregelpunt) of binnen een bepaald dienstregelpunt (= lokale materieelactiviteit) binnen een geplande tijdspanne moet worden uitgevoerd. Voor treingebonden materi- eelactiviteiten geldt dat er een treinactiviteit bestaat waar de materieelactiviteit start en er een treinactiviteit be- staat waar de materieelactiviteit stopt.

Een materieelactiviteit wordt uniek ge√Įdentificeerd door de materieeldienst en de volgorde van de materieelactivi- teit binnen deze materieeldienst. Het daadwerkelijke geplande uitvoeringsmoment van de materieelactiviteit wordt vastgelegd middels een begin- en eindtijdstip. Voor treingebonden materieelactiviteiten geldt dat het begin- en eindtijdstip moeten overeenkomen met de tijdstippen van de corresponderende treinactiviteiten.
Een materieelactiviteit is gebaseerd op een materieeldienst en doorloopt (normaliter) in het proces van planning tot uitvoering dan ook de fasen die bij een materieeldienst worden onderkend.