Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Treinactiviteit

betekenis & definitie

Een Treinactiviteit is een bewegingsactiviteit van een beweging die als trein gekwalificeerd is.

Een treinactiviteit wordt als walwaarneming van een treinbeweging vastgelegd. Treinactiviteiten worden in chronologische volgorde gepland en uitgevoerd, de kenmerken plantijd, uitvoeringstijd (wordt tijdens de uitvoering indien gemeten vastgelegd) en volgorde worden als eigenschappen vastgelegd.
Unieke identificatie In de productplansystemen (Basisuurpatroon. Jaarplan, Dagplan en Lokaal Plan Productplan) is de identificatie grotendeels artificieel en zijn essentiële kenmerken als geldigheid, activiteitsoort en primair gebied als eigen- schappen daaraan toegevoegd.