Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Materieeldienst

betekenis & definitie

Een materieeldienst is een verzameling opeenvolgende materieelactiviteiten uit te voeren door één diensteen- heid volgens een gepland tijdschema.

Een materieeldienst doorloopt (normaliter) in het proces van planning tot uitvoering een tweetal fasen:
1. patroonplan-materieeldienst (PP-materieeldienst) wordt uniek geïdentificeerd door de dienst-eenheid
die gepland is om de dienst uit te voeren en de weekgeldigheid. De geldigheid van een materieeldienst wordt op een standaard weekbasis d.m.v. een weekgeldigheid vastgelegd. Voor PP-materieeldiensten geldt dat ze op meer dagen van de week geldig kunnen zijn; 2. concreetplan-materieeldienst (CP-materieeldienst) wordt uniek geïdentificeerd door de dienst-eenheid die gepland is om de dienst uit te voeren en de concrete datum.