Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Diensteenheid

betekenis & definitie

Een diensteenheid is een logische materieel eenheid uit een dienstgroep, waar aan het moment van uitvoering van het plan een fysieke materiële eenheid wordt gekoppeld.

Een dienstgroep bevat maximaal zoveel diensteenheden als er van het betreffende materieeltype beschikbaar zijn binnen de dienstgroep. Een uitzondering hierop vormen de stammengroepen; een stam wordt beschouwd als één diensteenheid die correspondeert met alle logische materieel eenheden die erin zitten. Aan een diensteen- heid worden materieel-activiteiten gekoppeld die door deze diensteenheid moeten worden uitgevoerd.
In de planningsfase worden niet de individuele materieel eenheden zelf gepland, maar het vermoedelijk beschikbare aantal eenheden van een bepaald materieeltype. Het materieelplan is hierdoor in grote mate onafhankelijk van de ten tijde van uitvoering feitelijke inzet van materieel eenheden. Dit maakt flexibel inzetten van materieel eenheden op de dag van uitvoering mogelijk.