Gepubliceerd op 20-07-2020

Gast

betekenis & definitie

van ’t Voorgerm. ghostis — vreemdeling. Kenschetsend voor den volksaard is, dat bij de Germanen een gast de hoogste rechten verkreeg, terwijl de Romeinen aan hun hostis (’t zelfde Idg. woord) de bet. van vijand gaven.