Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

participerend management

betekenis & definitie

Een programma om betrokkenheid van werknemers binnen de organisatie te vergroten, waarbij werknemers in belangrijke mate delen in de beslissingsmacht van hun direct leidinggevenden. Voorwaarden hierbij zijn wel dat de kwesties waarbij de werknemers betrokken worden relevant voor hen zijn, dat de werknemers over bepaalde capaciteiten beschikken (intelligentie, technische kennis, communicatieve vaardigheden) en dat de organisatiecultuur eigen betrokkenheid ondersteunt. Andere voorbeelden van participatie programma's zijn: representatieve participatie, kwaliteitskringen en aandelenbezit van werknemers.