Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

representatieve participatie

betekenis & definitie

Een programma om betrokkenheid van werknemers binnen de organisatie te vergroten en met als doel om een andere verdeling van de macht binnen de organisatie te bewerkstelligen, waarbij het personeel een even belangrijke groep wordt als het management of de aandeelhouders. In vrijwel alle West-Europese landen is representatieve participatie wettelijk voorgeschreven. In de praktijk krijgt dit vorm door ondernemingsraden (bijvoorbeeld in Nederland) en vertegenwoordigers in het bestuur (in sommige landen verplicht bij grote bedrijven).