Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

liefde

betekenis & definitie

In de psychologie wordt liefde opgevat als een complexe emotie. Het gaat bij liefde om sterke en dominante gevoelens voor een 'ander' waardoor emoties als een hechting, verlangen, intimiteit, betrokkenheid, seks en jaloersheid een belangrijke rol kunnen spelen. Liefde kent vele uitingsvormen zoals de liefde voor een partner, familie, vrienden, dieren, natuur of de liefde voor God. De 'driehoekstheorie van liefde' van R. Sternberg (1988) gaat uit van acht verschillende subtypes van liefde die afgeleid kunnen worden uit drie componenten zoals: passie, intimiteit en verbintenis. In de sociale psychologie heeft men, vooral onderzoek gedaan naar gepassioneerde liefde waarbij seksueel verlangen en opwinding een grote rol spelen en in mindere mate vormen van liefde waarbij dit veel minder speelt.