Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Ozon

betekenis & definitie

(O3) Een in principe giftig gas, dat op twee manieren in de atmosfeer terechtkomt. In de eerste plaats onder invloed van de zonnestraling.

In een zgn. fotochemische reactie wordt een gedeelte van de zuurstofmoleculen (O2) gedissocieerd, waarna een aantal van de vrije zuurstofatomen (O) zich met zuurstofmoleculen (O2) verbindt tot ozon. De tweede oorzaak zijn de uitlaatgassen van auto's en gassen uit schoorstenen van fabrieken en elektriciteitscentrales.

Zie ook: ozonlaag