Wat is de betekenis van Ozon?

2018
2022-10-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ozon

ozon - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-zon 1. sterk ruikend, vluchtig gas, dat bestaat uit drie atomen zuurstof ♢ de ozon houdt in hogere luchtlagen een deel van het ultraviolette licht tegen Zelfstandig naamwoord: o-zon ...

Lees verder
2016
2022-10-02
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Ozon

Ozon is een onstabiel oxiderend agens, dat uit drie zuurstofatomen bestaat en gevonden kan worden in de ozonlaag van de atmosfeer. Het wordt geproduceerd door middel van elektrische ontlading van zuurstof of door middel van speciaal ontworpen UV-lampen.

1994
2022-10-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ozon

[Gr. = de riekende, van ozein = rieken] modificatie van zuurstof, die in het molecule drie zuurstofatomen bevat (03 ), i.p.v. twee in gewone zuurstof (02 ). Ozon is bij kamertemperatuur een blauw gas met kenmerkende (zgn. 'frisse') geur: in sterk verdunde toestand onschadelijk, maar in grotere concentraties of bij langdurige inadem...

Lees verder
1993
2022-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ozon

verrijkte zuurstof

1993
2022-10-02
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Ozon

(O3) Een in principe giftig gas, dat op twee manieren in de atmosfeer terechtkomt. In de eerste plaats onder invloed van de zonnestraling. In een zgn. fotochemische reactie wordt een gedeelte van de zuurstofmoleculen (O2) gedissocieerd, waarna een aantal van de vrije zuurstofatomen (O) zich met zuurstofmoleculen (O2) verbindt tot ozon. De tweede oo...

Lees verder
1990
2022-10-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

ozon

ozon - Een allotropische vorm van zuurstof (O3), een blauwachtig giftig gas met een kenmerkende scherpe geur. Het is een sterk oxiderend middel, dat ontstaat uit moleculaire zuurstof door elektrische ontlading en in de bovenste atmosfeer door ultraviolet licht.

1984
2022-10-02
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

ozon

blauwachtig gas met stekende geur. Ozon is een krachtig oxidatiemiddel. Het molecule bestaat uit drie zuurstofatomen (03). Vooral in aanwezigheid van waterdamp is ozon zeer reactief. De ozonlaag in de stratosfeer op ca. 20 km hoogte ontstaat door inwerking van de daar heersende sterke ultraviolette zonnestraling (met golflengte kleiner dan 250 nm)...

Lees verder
1981
2022-10-02
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Ozon

derivaat van zuurstof, die uit 3 atomen zuurstof bestaat. De biologische betekenis is omstreden. O. staat tegenwoordig weer meer in de belangstelling door de arantheone en wordt gebruikt in de ozontherapie. Wegens de sterke bacteriedodende werking wordt deze toegepast bij zweren, abcessen en geïnfecteerde wonden, vooral echter bij doorbloeding...

Lees verder
1974
2022-10-02
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ozon

O3, komt in de atmosfeer voor in de ozonsfeer (tussen 15 en 35 km.). Komt ook bij het aardoppervlak voor. De ozonlaag om de aarde absorbeert de extra kortgolvige ultraviolette stralen van de zon. Door aantasting van deze laag zullen deze stralen de aarde bereiken en het leven hier negatief beïnvloeden.

Lees verder
1973
2022-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ozon

[Gr. ozo, ruiken], m./o., de allotrope zuurstof modificatie 03. Ozon heeft een smeltpunt van -193 °C en een kookpunt van -112 °C. De eigenaardige reuk die zuurstof na elektrische vonkdoorslag verspreidt is te wijten aan ozon. Ozon komt in de atmosfeer voor in een verhouding van een ozonatoom op een miljoen zuurstofatomen, beperkt tot een la...

Lees verder
1955
2022-10-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ozon

o., zuurstof in bijzondere toestand, riekt sterk en heeft een groter oxyderend vermogen dan zuurstof zelf

1954
2022-10-02
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Ozon

is bij normale temp. en druk een gas, waarvan de moleculen bestaan uit 3 atomen zuurstof. Het symbool voor o. is dus O3. O3, onderscheidt zich van zuurstof, O., door zijn sterker oxyderende werking. 03 heeft een karakteristieke geur, die vaak waarneembaar is bij onweders. Bij vele oxydaties ontstaat o. in kleine hoeveelheden, b.v. bij de oxydatie v...

Lees verder
1951
2022-10-02
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Ozon

ozon.

1950
2022-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ozon

(<Gr.), modificatie van zuurstof waarin het molecuul uit drie atomen bestaat, met een sterk oxyderend en desinfecterend vermogen ; het ontstaat uit gewone zuurstof bij electrische ontladingen daarin.

1949
2022-10-02
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Ozon

(Gr. ozon = part. praes. v. ózein = ruiken). Zuurstof bestaande uit O3-moleculen, ontdekt in 1840 door Schönbein (1799=4868). Hij gaf dezen naam wegens den eigenaardigen reuk van dit gas.

Lees verder
1949
2022-10-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Ozon

O3, ringvormige zuurstofverbinding met sterk oxyderende eigenschappen en typisch prikkelende geur, in de atmosfeer na onweer waarneembaar. Komt in de dampkring op grote hoogten voor, waar het het grootste gedeelte van het (schadelijke) ultraviolette zonlicht absorbeert. In zuivere toestand blauw gekleurd; sm.pt -251,4° C; k.pt -112,3° C; o....

Lees verder
1948
2022-10-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

ozon

o zuurstof in gecondenseerde toestand door uit stroming van electriciteit in de dampkring, waarbij zij sterk verfrissend riekt en een krachtige werking heeft.

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ozon

o. (Gr. ozein = rieken: verfrissend riekend gas): ozon ontstaat uit zuurstof door electrische ontledingen, daardoor in de lucht na onweer aanwezig.

1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ozon

(< Gr. ozein = geuren) (scheik.) is een modificatie van zuurstof, waarbij het molecuul uit drie atomen is opgebouwd: O3, in tegenstelling tot gewone zuurstof O2. Ozon wordt gevormd uit gewone zuurstof door stille electrische ontladingen. Practisch wordt dit uitgevoerd door de zuurstof of de lucht te laten strijken door een ozonisator, welk toest...

Lees verder
1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

ozon

(o'zon) m. en o. [Gr. odzein, rieken] kleurloos, uit zuurstof verdicht gas, met zeer doordringende, nietonaangename geur, dat bij een elektrische ontlading ontstaat: vooral na een onweder is er veel in de lucht.