Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Ozonlaag

betekenis & definitie

Met de ozonlaag wordt doorgaans het deel van de atmosfeer bedoeld dat zich op 20-40 km hoogte bevindt. Het is een onderdeel van de stratosfeer.

Door de ozon wordt het grootste gedeelte van de binnenvallende ultraviolette straling geabsorbeerd. Daardoor vindt een geleidelijke verwarming van de stratosfeer plaats, met als gevolg dat de temperatuur in het bovenste deel van de stratosfeer (stratopauze) ongeveer gelijk is aan die van het aardoppervlak. De ultraviolette straling is schadelijk voor de mens. Een afbraak van deze ozonlaag zou onder andere meer gevallen van huidkanker en oogaandoeningen opleveren, landbouwgewassen kunnen schade oplopen en het plankton in de oceanen zou voor een groot gedeelte kunnen afsterven. Hierdoor zou de basis van de voedselketen in zee aangetast worden, zodat bijv. vissen minder te eten krijgen. De afbraak van de ozonlaag wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de chloorfluorkoolwaterstoffen of CFK's. Deze stoffen komen o.a. voor in spuitbussen, in de koelvloeistof van koelkasten en in piepschuim. In 1985 verscheen de eerste publicatie over een gat in de ozonlaag boven het zuidpoolgebied.
Niet alleen deze ozonlaag is van belang voor ons milieu. Ook aan het aardoppervlak komt ozon in de lucht voor. Het wordt vooral in de lucht gebracht door industriële activiteiten en is een zgn. broeikasgas. Dit teveel aan ozon op leefniveau staat bekend als Los Angeles-smog of oxiderende smog.

Zie ook: broeikaseffect
Zie ook: luchtvervuiling
Zie ook: smog
Zie ook: zon
Zie ook: broeikasgassen