Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Klimaatindeling volgens Köppen

betekenis & definitie

Empirisch systeem om te komen tot een beschrijving van de verschillende klimaten. Köppen gaat in eerste instantie uit van een zonale verdeling, gebaseerd op de verdeling van de gemiddelde temperatuur, waarbij de grenzen zodanig zijn gelegd dat ze globaal samenvallen met de grenzen van de voornaamste vegetatiegordels op aarde.

Op die manier onderscheidt hij een tropische, een gematigde en een arctische zone. Aan deze gordels heeft hij nog twee zones toegevoegd: een zone die gekenmerkt wordt door een geringe hoeveelheid neerslag en een zone met extreem koude winters, waar echter dank zij de mildere zomers nog bomengroei voorkomt. Men verkrijgt op deze wijze vijf klimaten:
@TX =
Het D-klimaat komt uitsluitend op het noordelijk halfrond voor. In een verdere onderverdeling wordt de neerslagverdeling over het jaar aangegeven. Voor de vegetatie is het optreden van een droge periode van groot belang. Wanneer deze optreedt in de winter, wordt een kleine letter w toegevoegd, valt deze in de zomer, dan wordt een s toegevoegd en bij geheel ontbreken ervan de f. Het poolklimaat, het E-klimaat, wordt niet op grond van de aanwezigheid van droge perioden, maar naar temperatuur onderverdeeld.

Zie ook: klimaat
Zie ook: klimaatindelingen
Zie ook: Köppen, Vladimir