Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Waardeoverdracht

betekenis & definitie

Waardeoverdracht van het pensioen wil zeggen dat het opgebouwde pensioen, bij verandering van baan, meegenomen wordt naar de nieuwe werkgever. Dit is alleen van toepassing als de nieuwe werkgever een andere pensioenregeling hanteert. De pensioenopbouw bij de oude werkgever stopt dan wel.

Volgens de Pensioenwet heeft iedere werknemer, mits de nieuwe werknemer een pensioenregeling heeft, recht op waardeoverdracht. Op deze manier gaat het reeds opgebouwde pensioen niet verloren.Het kan in sommige gevallen ongunstig zijn om de pensioenrechten over te dragen aan de nieuwe werkgever. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de voorwaarden van de pensioenregeling slechter zijn dan bij de oude dienstregeling. Het is dus niet altijd voordelig om gebruik te maken van waardeoverdracht.

Als iemand van baan verandert kunnen de pensioenaanspraken afgekocht worden door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert. Vervolgens wordt het afkoopbedrag rechtstreeks overgedragen aan de instelling die de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert. De werknemer kan met dit afkoopbedrag pensioenaanspraken inkopen bij de nieuwe werkgever.

Als een werknemer ontslagen wordt en geen nieuwe baan vindt heeft hij of zij recht op een premievrije aanspraak. Dit wil zeggen dat het pensioen wel blijft bestaan maar niet verder wordt opgebouwd. Aangezien er dan geen pensioenopbouw is hoeft er ook geen premie meer betaald te worden.