Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Premievrije aanspraak

betekenis & definitie

Een premievrije aanspraak is een aanspraak op een toekomstig pensioen waar geen premies meer over betaald worden in verband met dit pensioen. Het door de werknemer opgebouwde pensioen blijft dan bestaan als hij of zij bijvoorbeeld van baan wisselt.

Het beëindigen van een dienstverband leidt ertoe dat de werknemer niet langer deelneemt aan een pensioenregeling. Er hoeven dan ook geen premies meer betaald te worden. Dankzij de PSW (Pensioen- en Spaarfondsenwet) heeft de werknemer recht op een premievrije aanspraak. De gemaakte pensioenaanspraken blijven als het ware ‘slapen’ bij de oud-werkgever. Daarom worden deze ex-werknemers ook wel slapers genoemd.

Als de werknemer van baan wisselt kan het pensioen meegenomen worden door middel van waardeoverdracht. Als de nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, dan heeft de werknemer het wettelijk recht tot waardeoverdracht van de pensioenrechten.

Het overdragen van de pensioenrechten naar een andere pensioenregeling kan ongunstig zijn op het moment dat de voorwaarden slechter zijn dan bij de oude pensioenregeling. De pensioenaanspraken kunnen afgekocht worden door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert.

Vervolgens wordt het afkoopbedrag rechtstreeks overgedragen aan de instelling die de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert. Met dit afkoopbedrag kan de werknemer pensioenaanspraken inkopen bij de nieuwe instelling. Op deze manier gaat het reeds opgebouwde pensioen niet verloren.