Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

Arbeidsongeschiktheidspensioen

betekenis & definitie

Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA (voorheen WAO). Dit pensioen bieden sommige pensioenfondsen aan om ervoor te zorgen dat bij arbeidsongeschiktheid het gat met het laatstverdiende salaris (deels) aangevuld wordt. Een arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wanneer iemand arbeidsongeschikt wordt betaalt de werkgever de eerste twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende salaris door. Op dat moment is er nog geen sprake van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en hoeft dus ook het arbeidsongeschiktheidspensioen niet uitgekeerd te worden. Echter, na die twee jaar is de werkgever niet meer verplicht het salaris door te betalen.

Dan kan men aanspraak maken op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Deze uitkering voorziet in 70% tot 75% van het laatstverdiende salaris, afhankelijk van de duur en de ernst van de arbeidsongeschiktheid. Tevens is er sprake van een maximaal jaarinkomen van 52.766 euro (2016). Als men meer verdiende, dan krijgt men toch maar 70%-75% van 52.766 euro jaarlijks uitgekeerd.

Voor dergelijke situaties is het arbeidsongeschiktheidspensioen (ook wel WIA-excedent of WGA-excedent genoemd) ingericht. Dit pensioen voorziet in een uitkering die het gat tussen de uitkering en het laatstverdiende inkomen (deels) dicht. Een dergelijk pensioen kan ook afgesloten worden wanneer men een hoger inkomen nodig heeft dan 70%-75% van het laatstverdiende salaris.

In tegenstelling tot een regulier pensioen wordt een arbeidsongeschiktheidspensioen alleen uitgekeerd voor het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarna wordt dit pensioen vervangen door het opgebouwde pensioen en de AOW.

Bij arbeidsongeschiktheid gaat het opbouwen van pensioenpremie in veel gevallen gewoon door, omdat de werkgever de eerste twee jaar nog gewoon loon betaalt. Na die periode gaat de opbouw van pensioenpremie vaak ook door, en wordt er alleen nog premie betaalt over het gedeelte dat men nog zelf werkt.