Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Actuariële korting

betekenis & definitie

Actuariële korting is de verlaging van de pensioenuitkering wanneer men besluit om vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. De pensioenuitkering is dan lager omdat er minder pensioen is opgebouwd. Bovendien moet het opgebouwde pensioen over een langere periode worden uitgekeerd.

Veel werknemers besluiten om voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. De verlaging van hun inkomen door de actuariële korting wordt gecompenseerd door veel meer vrije tijd. Het is echter belangrijk om bij een vervroegd pensioen goed te controleren of de maandelijkse inkomsten hoog genoeg zijn om fatsoenlijk van te kunnen leven.

Bij een vervroegd pensioen gaan pensioenfondsen namelijk actuarieel herrekenen. Dit houdt in dat ze de pensioenaanspraken opnieuw berekenen aan de hand van de nieuwe pensioendatum. Hierbij houden ze rekening met de actuariële grondslagen, zoals de rente, de sterftekans en dergelijke. De actuariële grondslagen bepalen vervolgens de maandelijkse pensioenuitkering.

Wanneer men besluit om eerder met pensioen te gaan, heeft dit niet alleen effect op het eigen pensioen. Ook het partnerpensioen wordt dan verlaagd. De hoogte van het partnerpensioen wordt namelijk bepaalt door het opgebouwde pensioen van de hoofdverdiener. Wanneer deze eerder stopt met werken, wordt er minder pensioen opgebouwd en wordt er dus ook minder uitgekeerd.

Doordat bij een vervroegd pensioen de pensioenuitkering door twee factoren verlaagd wordt is het niet altijd verstandig om eerder te stoppen met werken. Wanneer men toch eerder wil stoppen met werken kan het verstandig zijn om zelf meer pensioen op te bouwen of minder te gaan werken. In dat laatste geval wordt er nog steeds pensioen opgebouwd en wordt een deel van het pensioen al uitgekeerd. Hiermee wordt de actuariële korting verminderd.