Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Actuarieel herrekenen

betekenis & definitie

Actuarieel herrekenen houdt in dat een pensioenfonds de pensioenaanspraken van een deelnemer herberekend. Dit gebeurt wanneer de pensioendatum (deels) gewijzigd wordt of wanneer het pensioen omgezet wordt naar een ander soort pensioen. Bij deze herberekening wordt ook gekeken naar de actuariële grondslagen, omdat deze factoren de pensioenaanspraken beïnvloeden.

Bij het opbouwen van een pensioen gaat een pensioenfonds van een bepaald doel, de zogeheten pensioenaanspraak. Jaarlijks bouwt een deelnemer van een pensioenfonds middels pensioenpremie een bepaald bedrag aan pensioen op, dat na het bereiken van de pensioendatum maandelijks uitgekeerd wordt.

De hoogte van de pensioenpremie wordt onder andere bepaald door de actuariële grondslagen. Dit zijn de factoren waarmee een pensioenfonds rekening houdt bij het bepalen van de pensioenpremie. Voorbeelden hiervan zijn de rente, de sterftekansen van de deelnemer, de kans op arbeidsongeschiktheid, de loonontwikkeling van de werknemer en de kostenopslag die nodig is om de pensioenaanspraak te kunnen realiseren.

Wanneer een deelnemer van een pensioenfonds besluit om eerder met pensioen te gaan, vindt er een actuariële herrekening plaats. De hoogte van het pensioen verandert dan namelijk, omdat het opgebouwde pensioen over een langere periode uitgekeerd moet worden. De hoogte van de pensioenuitkering wordt dan opnieuw bepaald door de actuariële grondslagen.

Het kan echter ook voorkomen dat een deelnemer van een pensioenfonds (een deel van) het pensioen graag later wil ontvangen. Ook in dit geval maakt het pensioenfonds gebruik van een actuariële herrekening. De maandelijkse uitkering zal dan hoger zijn dan oorspronkelijk afgesproken, omdat het opgebouwde pensioen over een kortere periode uitgekeerd wordt. Pensioenfondsen zijn verplicht om het pensioen uit te keren als het opgebouwde pensioen hoger is dan de deelnemer aan loon ontvangt.

Ook bij het afsluiten van een pensioen, bijvoorbeeld van een ouderdomspensioen naar een nabestaandenpensioen, berekenen pensioenfondsen aan de hand van een actuariële herrekening de pensioenaanspraken.