Zwangerschapsverlof betekenis & definitie

Zwangerschaps- en bevallingsverlof is één van de acht (*) soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Werkneemsters die zwanger zijn en bevallen van een of meer kinderen hebben recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof tegen 100% loondoorbetaling, vergoed door UWV (tot aan het maximum dagloon). Het bevallingsverlof wordt verlengd indien - op grond van een beoordeling in het individuele geval - de gezondheidstoestand van de moeder als gevolg van de bevalling werkhervatting niet verantwoord laat zijn.

Zelfstandige vrouwen die zwanger zijn en bevallen van een of meer kinderen hebben recht op een uitkering gedurende (minimaal) zestien weken. De uitkering is afhankelijk van de inkomsten van het voorgaande jaar, maar bedraagt nooit meer dan het wettelijk minimumloon.

- Aantal gebruikers: werknemers 2014: 130.000; zelfstandigen 2014: 8.600.
- Vanaf 01-01-2015: bij langdurige ziekenhuisopname van het kind wordt het bevallingsverlof zodanig verlengd dat de werkneemster/de moeder de gelegenheid heeft het kind 10 weken thuis te verzorgen (couveuseregeling).
- Vanaf 01-01-2015: Bij het overlijden van de moeder tijdens het bevallingverlof kan het resterend verlof en het uitkeringsrecht worden overgedragen aan de partner. Ook indien de moeder overlijdt terwijl er geen recht was op verlof (bv omdat zij niet werkte) krijgt de partner een verlof- en uitkeringsrecht (de zgn. kraambedsterfteregeling).

Bron: Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (SZW)

* De acht verlofregelingen zijn:
- Ouderschapsverlof
- Pleegzorg- en adoptieverlof
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Kraamverlof
- Calamiteiten- en kortverzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Kortdurend zorgverlof
- Meerlingenverlof (per 1 april 2016)

Gepubliceerd op 15-06-2015