Dagloon betekenis & definitie

Het dagloon is het loon dat iemand gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit hij werkloos of arbeidsongeschikt is geraakt. Hierbij wordt gekeken naar het loon waarover premies voor de werknemersverzekeringen zijn betaald.

De dagloonberekening is belangrijke - en ingewikkelde - factor in de bepaling van de hoogte van iemands recht op uitkering en vormt een weerspiegeling van iemands welvaartsniveau voordat hij arbeidsongeschikt of werkloos is geraakt.

Sinds de Wet uniformering van het loonbegrip (Wet ULB) telt de waarde van het priv├ęgebruik van een auto van de zaak mee voor de werknemersverzekeringen, dus ook voor de berekening van het dagloon.

Laatst bijgewerkt 23-04-2015