Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 26-08-2015

2015-08-26

Participatiewet

betekenis & definitie

Per 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Gevolg hiervan is dat mensen met arbeidsvermogen die voorheen de Wajong zouden instromen, nu recht krijgen op een (lagere) bijstandsuitkering en te maken krijgen met een partner- en vermogenstoets. Bestaande Wajongers met arbeidsvermogen krijgen pas vanaf 2018 te maken met een lagere uitkering.

Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt te helpen. Wanneer mensen niet in staat zijn om - als ze volledig zouden werken - ten minste het minimumloon te verdienen, moeten werkgevers gecompenseerd worden voor het deel dat mensen niet productief kunnen zijn ('loonkostensubsidie'). Op die manier kunnen mensen die bijvoorbeeld door een arbeidshandicap een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben zoveel mogelijk worden ingeschakeld.

Met ingang van 2015 kunnen er geen mensen meer in de WSW instromen. De Wajong is vanaf datzelfde moment alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Met de invoering van de Participatiewet komen er andere instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk.