Synoniemen van Ouderschapsverlof

2019-11-20

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is één van de acht soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg. Werknemers met kinderen onder acht jaar hebben ieder recht op een half jaar (26 weken) ouderschapsverlof per kind. De werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname van het ouderschapsverlof. De werkgever kan een verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende (bedrijfs- of dienst-)belangen. Het verlof is niet wettelijk betaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoor...

2019-11-20

Ouderschapsverlof

Verlof dat ouders kunnen krijgen tot de kinderleeftijd van 8 jaar.