Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 15-09-2015

2015-09-15

Medische Afzakker

betekenis & definitie

Een "medische afzakker" verwijst naar de situatie dat de arbeidsdeskundige van het UWV bij de claimbeoordeling van een arbeidsongeschikte verzekerde een afwijkende manier van vaststellen van het verdiende arbeidsloon hanteert, omdat de verzekerde in het verleden om gezondheidsredenen minder is gaan werken of voor een andere functie heeft gekozen.

Wanneer een werknemer ten gevolge van ziekte of gebrek zijn of haar arbeid niet meer kan verrichten, dient in beginsel als referentieloon te worden aangemerkt het loon van degene die dezelfde functie vervult als die welke de verzekerde laatstelijk voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid vervulde (het zogenaamde 'maatmanloon').

Er kunnen zich evenwel bijzondere feiten en omstandigheden voordoen waardoor dient te worden afgeweken van deze hoofdregel. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een objectief medische noodzaak was om minder te gaan werken, zonder dat daar een periode van arbeidsongeschiktheid aan vooraf is gegaan. In zo'n geval wordt de verzekerde aangemerkt als een zogenaamde (medische) afzakker en dient zijn functie voordat hij of zij om gezondheidsredenen minder ging werken als maatman te worden gehanteerd. Zie bijvoorbeeld: ECLI:NL:CRVB:2015:2938 (geen MA omdat de medisch objectieve noodzaak niet of onvoldoende kon worden onderbouwd).