Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 23-08-2015

Loonkostensubsidie

betekenis & definitie

Een loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verlies aan productiviteit van een werknemer. De werknemer ontvangt het reguliere wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen op.

De loonkostensubsidie die de werkgever van de Gemeente of het UWV ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het Cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het WML. Het doel van dit instrument is het verstevigen van de arbeidsmarktpositie van de doelgroep (zie Participatiewet). Bovendien bouwt de werknemer over het hele inkomen pensioen op. Loonkostensubsidies zijn niet per definitie tijdelijk, maar kunnen indien nodig voor een langere periode worden ingezet.