Loonwaarde betekenis & definitie

Loonwaarde is de waarde - uitgedrukt in Euro's - van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren. De loonwaarde wordt door een arbeidsdeskundige op de werkplek vastgesteld. De regering (zie 'Participatiewet') vindt het belangrijk dat de loonwaarde objectief wordt gemeten.

Definitie loonwaardevolgens SZW:
Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid.
Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan
worden, en wordt uitgedrukt in een percentage van het normale loon in die functie.
Voor de berekening van de loonwaarde wordt bepaald wat de actuele inzetbaarheid (uren) van de werknemer op hoofdtaken is, in welk tempo
het werk wordt uitgevoerd en welke kwaliteit geleverd wordt. Bijkomende kosten van de werkgever kunnen meegenomen worden in de berekening.
Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dit gegeven mag de werkgever in zijn administratie verwerken. Een gecertificeerd registerarbeidsdeskundige (conform de
beroepsnorm) kan bijstand verlenen bij een objectieve onderbouwing en berekening."
Bron: www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2018/07/27/definitie-loonwaarde PersoonlijkPersoonlijk be

Gepubliceerd op 21-08-2018