Technologie betekenis & definitie

Technologie - de leer der industrieele bereiding en verwerking van natuur- en kunstproducten. De t. beweegt zich alzoo op een uitgestrekt veld, waarbij onderscheidene natuurkundige wetenschappen haar de hand moeten reiken. Zij wordt verdeeld in een mechanische en een chemische t., naarmate de bearbeiding der stoffen een werktuiglijke of ook een scheikundige behandeling vereischt. Bij vele dezer bereidingen paren zich beide behandelingen, zooals bij de lederbereiding, de ververij, enz.

Gepubliceerd op 17-01-2019