Wat is de betekenis van Technologie?

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

technologie

technologie - Zelfstandignaamwoord 1. de systematische en praktische toepassing van kennis De ontwikkeling van de technologie kwam met de Industriële Revolutie in een stroomversnelling. 2. (techniek) een bepaalde systematische en praktische toepassing van wetenschappelijke kennis ...

2024-02-25
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Technologie

Dit omvat in meer abstracte betekenis de manieren hoe in de behoefte van de klant wordt voorzien. Een klant die op zoek is naar transport om in Madrid te komen, kan kiezen tussen onder meer een vliegtuig, trein, bus, auto, motor en fiets. De klant heeft dus substitutiemogelijkheden en hij kan kiezen tussen transporttypen. In de praktijk heeft vrijw...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

technologie

technologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-no-lo-gie 1. toepassing van wetenschap in de techniek ♢ door de technologie hebben we zulke snelle computers Zelfstandig naamwoord: tech-no-lo-gie de technologie...

2024-02-25
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren (2012)

Technologie

Technologie is het geheel van processen ten behoeve van het voortbrengen van producten en het realiseren van de functionaliteit van het product.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Technologie

[v. Gr. technikos = bedreven, en -logia = leer] leer van de verwerking en toepassing van natuurprodukten en grondstoffen.

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Technologie

leer van de bewerkingen en mechanische hulpmiddelen

2024-02-25
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Technologie

Het geheel aan kennis en kunde waarmee de mensheid vorm geeft aan haar omgeving en waarmee zij leven en samenleving inricht. Technologie maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich als regel in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen, waardoor een zekere mate van evenwicht kan worden bewaard.

2024-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

technologie

technologie - Verwijst doorgaans naar de toepassing van wetenschap, in het bijzonder voor commerciële of industriële doeleinden. De term wordt soms gebruikt in een antropologische context om in algemene zin te verwijzen naar de kennis die een beschaving heeft van het maken van gereedschappen, het vergaren van goederen en het uitoefenen va...

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

technologie

de leer van het verkrijgen en bewerken van bouw- en grondstoffen. Elke tak van de industrie heeft een eigen technologie, b.v. de technologie van de textiel. De beoefenaar ervan heet technoloog (zie bijvoorbeeld scheikundige).

2024-02-25
Recht voor z'n raap

Rouke G. Broersma (1970)

Technologie

1. leer van de industriële bereiding en verwerking van natuur- en kunstprodukten; 2. wetenschappelijke basis van de techniek.

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Technologie

leer der technische bewerkingen.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Technologie

(<Fr.), v., leer van de bedrijven waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften: het veranderen der natuurproducten in kunstproducten: mechanische en scheikundige technologie.

2024-02-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

technologie

v. bedrijfsleer, kunst- of handwerksbeschrijving of -geschiedenis.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

technologie

v. (de leer der bewerkingen, welke de grondstoffen, door de natuur geleverd, ten behoeve van de nijverheid of een bepaalde tak van nijverheid ondergaan; ook: bedrijfsleer; leer, geschiedenis der handwerken, manufacturen enz.): mechanische, scheikundige technologie; (g = g).

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Technologie

studie v/d theoretische en praktische kennis v. alles wat de nijverheid betreft; → Bedrijfsleer.

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

technologie

(technolo'gi) v. [Gr. logos, leer] leer der handwerken, manufakturen enz.

2024-02-25
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Technologie

of bedrijfsleer is de theorie of stelselmatige kennis van alle werkzaamheden der nijverheid. De bewerking der grondstoffen kan alleen vormverandering beoogen of ook door chemischen invloed worden teweeggebracht. De eerste heet mechanische, de tweede chemische technologie.

2024-02-25
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Technologie

Kunstleer, de wetenschappelijke bearbeiding van ruwe stoffen tot practisch nuttige materialen en voorwerpen.

2024-02-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Technologie

Technologie - de leer der industrieele bereiding en verwerking van natuur- en kunstproducten. De t. beweegt zich alzoo op een uitgestrekt veld, waarbij onderscheidene natuurkundige wetenschappen haar de hand moeten reiken. Zij wordt verdeeld in een mechanische en een chemische t., naarmate de bearbeiding der stoffen een werktuiglijke of ook een sch...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Technologie

[Fr.], v., 1. leer van de handelingen waardoor de mens grondstoffen been verwerkt; 2. systematische toepassing van natuurwetenschap of andere georganiseerde kennis voor praktische doeleinden. Technologie kan verdeeld worden in een mechanische, fysische en een chemische technologie, naarmate de bewerking van de stoffen een werktuigkundige, natuurk...