Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 10-01-2019

K

betekenis & definitie

K. - de elfde letter van ons alphabet, de Semietische kaph, de Grieksche kappa, die als cijfer 20 aangeeft. De Romeinen namen de letter van de Grieken over, maar zij raakte in het Latijn, dat reeds het teeken c voor dien klank bezat, spoedig in onbruik en bleef slechts in eenige woorden als Kalendae, Karthago bewaard. — Afkortingen:

K. B. = Koninklijk Besluit;
K.G. of Kg. = Kilogram;
K.M. of Km. = Kilometer;
K. M. A. = Koninklijke Militaire Academie;
K. N. M. = Koninklijke Nederl. Marine;
K.W. = Kilowatt;
K.P. = kanaalpeil.