Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Godenschemering

betekenis & definitie

Godenschemering - (Noordgerm. myth). Onder dezen naam is bij ons bekend de ondergang der wereld, zooals die verteld is in het Eddagedicht Völuspá. Het woord is eigenlijk ragnarök, dat wereldondergang beteekent; maar daarnaast komt ook een enkele maal voor den vorm ragnarökr, dat als godenschemering vertaald kan worden.