Assur-nasir-pal betekenis & definitie

Assur-nasir-pal - naam van verschillende koningen van Assyrië. De belangrijkste is A. III, (885—860 v. Chr.). Onder hem begon Assyrië, na een inzinking van ruim 2 eeuwen, zich weder op te heffen. A. wilde een handelsweg banen naar de kust van de Middellandsche Zee.

Hij onderwierp Mesopotamië, dellittietische staten ten W.van den Eufraat en de Arameesche rijkjes aan de kust. Maar Damaskus heeft hij niet bestreden. Hij stierf, vóórdat hij, om den handelsweg naar de Perzische Golf vrij te maken, Babylonië kon onderwerpen.

Gepubliceerd op 17-01-2019