Assurantie betekenis & definitie

Assurantie - de zelfstandige overeenkomst, waarbij de eene partij, assuradeur of verzekeraar, tegen ontvangst van een vooraf bepaalde bijdrage van de andere partij, geassureerde of verzekerde, aan deze laatste een geldelijke uitkeering toezegt ingeval een onzekere, voor den verzekerde economisch nadeelige gebeurtenis plaats heeft. Zie ook bij VERZEKERING.

Laatst bijgewerkt 17-01-2019