Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Aosta

betekenis & definitie

Aosta - 1) (Lat. Augusta Praetoria Salassorum), hoofdplaats van het gelijknamig district van de Ital. provincie Turijn, aan de Dora Baltea, aan de wegen over den kleinen en den grooten St. Bernhard, en aan de spoorlijn Chiasso-Aosta. A. was oudtijds de hoofdstad der Salassers, die den Romeinen den weg naar Gallië versperde en deswege in 143 v. C. door Appius Claudius werd veroverd; daar zij zich herhaaldelijk tegen het Romeinsche gezag kantte en een broeinest van allerlei samenzweringen was, werd zij in 25 v. C. op bevel van Augustus door Terentius Varus verwoest; op de puinhoopen deed een afdeeling van de pretoriaansche cohorte een nieuwe stad verrijzen, die den naam ontving van Augusta Praetoria, en als sterke vesting weldra van groote beteekenis werd. De stad heeft thans nog meerdere overblijfselen uit den Romeinschen tijd, als een triomfboog, een oud theater, brokstukken van vestingmuren, een Romeinsche brug over de Dora Baltea; 6100 inw.

2) (Hertog van), zie AMADEUS.